• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Erasmus +

Το σχολείο μας θα συμμετέχει κατά την περίοδο 2019-2021 στο πρόγραμμα ERASMUS + (2019-21) με το έργο:

N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. Action. "You and me in time..."

Το έργο είναι εμπνευσμένο από την 100η επέτειο του τέλους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» για την εκπαίδευση και έχει βασικό σκοπό να ασχοληθούμε με τις σύγχρονες διαστάσεις των ιστορικών δεδομένων και γεγονότων.

Noesis – Νόηση: Η επεξεργασία και ο προβληματισμός των κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων μπορούν να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν τόσο την προσωπική όσο και τη συλλογική μας στάση. Ως εκ τούτου, η απόκτηση ερμηνευτικών εργαλείων για την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας είναι ένας σημαντικός εκπαιδευτικός στόχος για το σχηματισμό στάσεων, αντιλήψεων, ενεργειών και πεποιθήσεων της σχολικής κοινότητας.

History – Ιστορία: Είτε ως κίνητρο είτε ως γεγονός, παίζει ειδικό ρόλο όχι μόνο στην ανάλυση γεγονότων και στη διαμόρφωση ιδεών, αλλά και στην προσωπική δράση του ατόμου στην κοινωνία.

Memory – Μνήμη: Eίτε συλλογική είτε προσωπική, διεισδύει διεξοδικά στη ζωή ανθρώπων και κοινοτήτων, καθώς η απεικόνιση ενός τόπου ή μιας προσωπικότητας δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή χωρίς αυτό.

Action – Δράση: Yπάρχει ως κυρίαρχη πρακτική που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από την κοινωνία, τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τις διαφορετικές έννοιες. Ταυτόχρονα, η δράση απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες κοινότητες ή οι άνθρωποι αντιδρούν στα κοινωνικά φαινόμενα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα δίκτυο από έννοιες που επηρεάζουν τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και ταυτόχρονα επηρεάζονται από αυτές.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας με μια σύγχρονη άποψη, διότι οι πρακτικές και οι αντιλήψεις που βίωσαν στο παρελθόν είτε γνωρίζουν για πρώτη φορά η Ευρώπη και οι κάτοικοί της (μετανάστευση, ρατσισμός, ξενοφοβία, κοινωνικός αποκλεισμός) εμφανίζονται σε καθημερινή βάση.

 

ΝΗΜΑ (thread) = το νήμα που συνδέει τους κατοίκους μιας περιοχής με το σήμερα.

ΣΤΟΧΟΙ:

Είναι απαραίτητο οι σύγχρονες ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών να ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία και την πολυπολιτισμικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Η σχολική κοινότητα, ως κύτταρο της κοινωνίας μας, δεν μπορεί να απουσιάζει. Από την άποψη αυτή θέλουμε να τροποποιήσουμε τα εργαλεία και τις πρακτικές που θα βοηθήσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας να κατανοήσουν τους συνανθρώπους τους και να διαμορφώσουν επιθυμητές πρακτικές. Μέσω της ενσυναίσθησης, της συνεργατικής μάθησης, της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης και της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, θα προσπαθήσουμε να:


•   καλλιεργήσουμε το σεβασμό προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και προς τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού,

•   ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας προς την παγκόσμια ειρήνη και τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

• ενισχύσουμε τις κριτικές ικανότητες και την ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες, αξίες και υποθέσεις,

• ενισχύσουμε ομάδες παιδιών σε κίνδυνο,

• διευρύνουμε τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά ενδιαφερόντα και στόχους τους,

• ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία,

• να αναπτύξουμε τις δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών μας με άλλους μαθητές διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, εθνοτήτων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ικανοτήτων μάθησης και τελικά να προωθήσουμε την ομαδική εργασία,

• να αναπτύξουμε την ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων μέσω της καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανάδρασης και διορθωτικής παρέμβασης και

• να ενισχύσουμε την πολιτιστική και γλωσσική τους ταυτότητα μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

8ο Δημοτικό Σχολείο, Εύοσμος, Ελλάδα - Συντονιστής

Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς, Κύπρος

Escola Santa Marina, Pratdip, Spain

Upesleju internatpamatskola-rehabilitacijas centrs, Upeslejas, Latvia

Ecole Bouchesèche, Hoenheim, France

 

Δράσεις:

Πρόσκληση εκδήλωσης 

 

Animation από μαθητές του σχολείου.

 

Παρουσίαση δραστηριοτήτων ERASMUS+ 2019