• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Μήνυμα διευθύντριας 24/3/20

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ

Ημερ. 24 Μαρτίου 2020

          Αγαπητοί γονείς,
      Εύχομαι να είστε καλά με την οικογένεια σας. Η Κύπρος αντιμετωπίζει συνθήκες εκτάκτου ανάγκης και είναι επιτακτική η ανάγκη συσπείρωσης των Κυπρίων πολιτών και τήρησης των οδηγιών της κυβέρνησης. Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όλα τα σχολεία της Κύπρου έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού (covid-19).
          Παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε παιδαγωγικά τα παιδιά, δίνοντας τους ευκαιρίες μάθησης εξ αποστάσεως. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουν μέρος της εκπαίδευσης τους και θα αξιοποιήσουν δημιουργικά αλλά και παραγωγικά τον χρόνο παραμονής τους στο σπίτι.
          Παρακαλούμε όπως κρατήσετε επαφή με την ιστοσελίδα μας και τον σύνδεσμο Google Drive, όπου οι δάσκαλοι  θα αναρτούν δύο φορές την εβδομάδα (αρχικά) υλικό σε έξι φακέλους ( Έξι φάκελοι τάξεων Α΄-Στ΄ ). Το υλικό στο παρόν στάδιο θα αφορά διδακτέα ύλη (Επαναληπτικές ασκήσεις) και θα συνάδει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της κάθε τάξης. Λίγες, απλές και κατανοητές ασκήσεις, οι οποίες δε θα χρειάζονται εκτύπωση ούτε μεγάλη βοήθεια από τους γονείς. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, Δάσκαλοι Ειδικής εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας θα επικοινωνούν ξεχωριστά με το κάθε παιδί για παιδαγωγική/ψυχολογική στήριξη, σύμφωνα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του καθενός
          Θα αναρτηθούν επιπλέον σύνδεσμοι για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την παραμονή στους στο σπίτι. Οι σύνδεσμοι θα αφορούν διαδικτυακά παραμύθια, ιδέες για κατασκευές, σταυρόλεξα κατάλληλα για παιδιά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενδεικτικό υλικό παιδαγωγικής στήριξης από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, όπως επίσης ενημερωτικό υλικό για τον κορωνοϊό που προκάλεσε την πανδημία, κατάλληλο για παιδιά.
          Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και είμαι βέβαιη ότι μαζί θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί. Εύχομαι σύντομα να επανέλθουμε όλοι υγιείς στη ρουτίνα μας και να ξαναγεμίσει η αυλή του σχολείου μας χαρούμενες φωνές από τα παιδιά μας!
                                                    

Ελένη Φιλίππου
Διευθύντρια Δημοτικού Πόλης Χρυσοχούς

 

 

Dear parents,

    I hope you are well with your family. Cyprus is facing emergency conditions and is mandatory the need of the Cypriot citizens to adhere to the guidelines of the Government. Following the decision of the Ministerial Council all the schools in Cyprus have suspended their activities because of the coronavirus (covid-19).
    However we will continue to support academically the children giving them opportunities for distance learning. This way they will continue part of their education and will develop creatively and also productively the while staying at home.
    Please stay on line with our internet page and the link Google Drive,where the teachers will post twice a week (initially) material in six files (Six files for the classes  A - St). The material for now will deal only with taught syllabus (Revision exercises and will comply with the Analytical Programme of each class. A few simple and understandable exercises which will not require printing or much help from the parents. To safeguard the personal data, Teachers for Special Education and Speech Therapy will communicate separately with each child for academical / psycological support, in line with the personal programme of each one.
    Additionally we will add creative activities and ideas for the children to do during their stay at home. Such activities may include short audio tales, arts and crafts, crosswords suitable for children, educational games, and specified material for educational support from the website of the Ministry of Education etc.
    Thank you for your cooperation and I am sure that together we can respond to this emergency which has developed. I wish all of us to return soon healthy to our routine and the school yard to be filled again with happy noises from our children!
We are educators. We want to be in school with our kids. We miss you and we are still here for you.


Best regards,

Mrs Eleni Philippou
Principal of Polis Chrysochous Primary School